تصنيف إختيار المعروضات

1.50 – 2 meter , Stem Dia. (1 - 1.25 inch)Dia. (1 - 1.25 inch)

1 product found in 1.50 – 2 meter , Stem Dia. (1 - 1.25 inch)Dia. (1 - 1.25 inch)

Ficus benghalensis (Banyan fig, Indian banyan) Family Moraceae (التين البنغالي)
Ficus benghalensis (Banyan fig, Indian banyan) Family Moraceae (التين البنغالي)
  • 0.00 SR

Project Plant